• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Програма розвитку бібліотек Жовтневого р-ну

Районна комплексна соціальна програма розвитку бібліотек в Вітовському районі.

Від 12 жовтня 2012 №14

Комплексної

соціальної програми

розвитку бібліотек Жовтневого району

на 2012-2015 роки

Відповідно до статті 2, пункту 6 статті 13, пункту 1 статті 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»; з метою забезпечення розвитку бібліотек централізованої бібліотечної системи Жовтневого району:

1.Схвалити Комплексну соціальну програму розвитку бібліотек Жовтневого району на 2012-2015 роки (Далі Програма).

2.Рекомендувати сільським та селищним головам забезпечити реалізацію напрямів цієї Програми та прийняти на сесіях сільських і селищних рад відповідні місцеві Програми.

3.Жовтневій централізованій бібліотечній системі (Остафійчук Т.Г.) щоквартально до 10 числа місяця, що настає за звітнім періодом, надавати інформацію до обласної наукової бібліотеки ім..О.Гмирьова про хід виконання завдань і заходів Програми.

4.Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Бергер Л.П. ) щорічно за обґрунтованими пропозиціями розпорядника коштів, виходячи з реальних можливостей районного бюджету, передбачати кошти для фінансування районної Комплексної соціальної Програми розвитку бібліотек в Жовтневому районі на 2012-2015 роки.

5.Схвалену цим розпорядженням Програму внести на розгляд та затвердження чергової сесії районної ради.

6.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Жовтневої РДА з соціальних та гуманітарних питань Ткаченко О.І.

Голова Жовтневої РДА А.А.Ракова

Схвалено

Жовтневою РДА

Жовтня 2012 року №

Комплекну соціальну програму розвитку бібліотек Жовтневого району

на 2012-2015 роки.

Загальна характеристика

Програма розвитку бібліотек в Жовтневому районі розроблена з метою вдосконалення діяльності сільських, селищних бібліотек району через впровадження новітніх комп’ютеризованих технологій та сучасних інформаційних послуг для користувачів.

У Жовтневому районі нараховується 29 бібліотек системи Міністерства культури та туризму України. Бібліотека на селі – це центр інформації, культури, спілкування, що об’єднує громаду та доступний кожному місцевому жителю. Забезпечення сільських бібліотек новою літературою, новими меблями, комп’ютерами – реальний шлях подолання бар’єру у доступі до інформації, підвищення інформаційної грамотності та розширення можливостей для успішної соціалізації сільського населення.

Комп’ютеризація сільських бібліотек здійснюється не системно, бібліотеки не отримують нової літератури згідно з нормами. Ці питання вирішуються за рахунок незначного фінансування з районного бюджету та переважно завдяки успішній проектній та фандрейзинговій діяльності бібліотек. Більшість проектів, ініційованих бібліотеками та підтриманих міжнародними, національними та регіональними донорами, спрямована на розширення спектру бібліотечних послуг з метою задоволення інформаційних, освітніх та культурних потреб громад, створення комфортних умов для користувачів.

Дана ініціатива має отримати продовження у заходах, що передбачені даною Програмою, у рамках якої планується поетапна комп’ютеризація та підключення до мережі Інтернет з подальшою щорічною оплатою каналу, щонайменше п’яти сільських бібліотек-філій.

Розрахунок кількості комп’ютерів для сільської бібліотеки здійснювався із розрахунку кількості користувачів бібліотеки до 600 чоловік – 1одиниця, до 900- 2 одиниці, більше 900 – 3 одиниці.

Поповнення бібліотечних фондів з урахування 3тис.грн. на одну бібліотеку, яка обслуговує 600 користувачів, 5тис.грн - 900 користувачів. Періодичних видань -20 назв в бібліотеки, де 600 користувачів, де 900користувачів - 30 назв.

Програма передбачає поетапну реалізацію поставлених завдань із врахуванням збалансованих підходів до фінансування. При формуванні бюджету на 2013-2015роки необхідно врахувати та затвердити кошти для впровадження у діяльність Програми. Орієнтована потреба у придбанні комп’ютерної техніки (1 комп’ютер, підключення до Інтернету, одиниця копіювально-розмножувальної техніки на 1 сільську бібліотеку-філію)становить 17 тис.грн.

Мета і основні завдання

Програма визначає стратегію і практичні заходи щодо розв’язання питання комп’ютеризації сільських бібліотек та їх подальшого розвитку, як сучасних інформаційних центрів на селі. Забезпечення користувачів новою літературою та періодичними виданнями.

Мета - комплектування сільських бібліотек-філій та запровадження сучасних інформаційних послуг для сільської громади.

Основні завдання

- Забезпечення сільських бібліотек-філій комп’ютерами та копіювально-розмножувальною технікою.

- Створення у сільських бібліотеках точок безкоштовного доступу до Інтернету для населення.

- Розширення інформаційно-ресурсної бази бібліотеки документами на електронних носіях інформації та забезпечення доступу до електронних ресурсів.

- Поповнення фондів новою літературою та сучасними періодичними виданнями.

- Запровадження новітніх технологій в обслуговуванні користувачів.

- Поповнення інтер’єру бібліотеки (новими меблями та бібліотечним обладнанням).

- Видання книг по історії Жовтневого району, його сіл і селищ.

Очікувані результати

1. Забезпечити реалізацію права кожного жителя на доступ до інформації на основі принципів інтелектуальної та інформаційної свободи.

2. Надати доступ до новітніх технологій отримання інформації.

3. Навчити жителів населених пунктів роботі з комп’ютерною технікою та сервісами мережі Інтернет.

4. Забезпечити представлення сільських бібліотек в мережі Інтернет через створення Веб-сторінок та блогів.

5. Створити спеціальні умови для обслуговування людей з обмеженими фізичними можливостями.

6. Розширити спектр бібліотечних форм і методів роботи.

Фінансове забезпечення

Фінансування заходів, визначених Програмою, здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету на відповідний рік та інших джерел фінансування не заборонених чинним законодавством.

Організація та контроль виконання

Системний моніторинг виконання Програми здійснюється Жовтневою централізованою бібліотечною системою щодо підготовки та проведення загально-районних заходів, опитування громад, вивчення думки жителів населених пунктів.

Жовтнева централізована бібліотечна система інформує постійну комісію районної ради з питань гуманітарної політики, освіти, молоді, духовності та спорту.

І. Перелік напрямів розвитку бібліотек Жовтневого району на 2012-2015 роки

1.Збереження та розвиток існуючої мережі, відкриття нових бібліотечних закладів:

1.1.Здійснення заходів щодо забезпечення власними приміщеннями центральних районних бібліотек для дітей та дорослих.

Приведення плану приміщень бібліотек району у відповідність із санітарними та протипожежними нормами.

Жовтнева централізована бібліотечна система

Відділ культури і туризму РДА

Протягом 2012 – 2015 років

1.2.Здійснити заходи щодо відкриття бібліотечних установ в с.Лупарево, с.Миколаївське та пунктів видачі літератури с.Воднік, Степова Долина, Горохівка.

Жовтнева централізована бібліотечна система

Сільські та селищні ради (за узгодженням)

Протягом 2012 – 2015 років

2.Будівництво нових, реконструкція, капітальні і поточні ремонти існуючих приміщень:

2.2.Виготовлення проектно-кошторисної документації, реконструкції, капітальні і поточні ремонти, ремонтно-реставраційні роботи, облаштування доступу для осіб з обмеженими фізичними можливостями, налагодження систем електромережі, ремонту існуючих та монтаж нових мереж теплопостачання, а саме:

- Лиманівська б\ф

- Пересадівська б\ф

- Грейгівська б\ф

- Калинівська б\ф

- Первомайська б\ф

- Воскресенська б\ф

- Полігонівська б\ф

- Українківська б\ф

- Новогригорівська б\ф

- М-Ларинська б\ф

Жовтнева централізована бібліотечна система

Сільські та селищні ради (за узгодженням)

Протягом 2012 – 2015 років

3.Комп’ютеризація сільських бібліотек-філій:

3.1.Продовжувати роботу щодо забезпечення комп’ютерною технікою з ліцензійним програмним забезпеченням, підключенням Інтернет-зв’язку, оплати каналу 3G Інтернет та IP – адреса:

Полігонівської б\ф

М-Погорілівської б\ф

Грейгівської б\ф

Воскресенської б\ф

Лиманівської б\ф

Пересадівської б\ф

Новогригорівської б\ф

М-Ларинської б\ф

Українківської б\ф

Капустянської б\ф

Калинівської б\ф

Комсомольської б\ф

Новоселівської б\ф

Котляревської б\ф

Мирнівської б\ф

Партизанської б\ф

Шевченківської б\ф

Зеленогаївської б\ф

Жовтнева централізована бібліотечна система

Сільські та селищні ради (за узгодженням)

Протягом 2012 – 2015 років

3.2.Придбання копіювально-розмножувальної, проектної, відео, аудіо- техніки (принтери, сканери, ксерокси, проектори, екрани та ін.)

Полігонівської б\ф

М-Погорілівської б\ф

Грейгівської б\ф

Воскресенської б\ф

Лиманівської б\ф

Пересадівської б\ф

Грейгівської б\ф

Новогригорівської б\ф

М-Ларинської б\ф

Українківської б\ф

Капустянської б\ф

Калинівської б\ф

Комсомольської б\ф

Новоселівської б\ф

Котляревської б\ф

Мирнівської б\ф

Партизанської б\ф

Шевченківської б\ф

Зеленогаївської б\ф

Жовтнева централізована бібліотечна система

Сільські та селищні ради (за узгодженням)

Протягом 2012 – 2015 років

4. Організація мобільного обслуговування населення Жовтневого району бібліотечними послугами:

4.1. Придбання мобільного автотранспорту – бібліомобіль з Інтернет послугами, новою літературою, періодичними виданнями. Для обслуговування малокомплектних населених пунктів.

Жовтнева централізована бібліотечна система

Сільські та селищні ради (за узгодженням)

Протягом 2012 – 2015 років

5. Придбання електронних книг для більш зручного обслуговування населення Жовтневого району.

Жовтнева централізована бібліотечна система

Сільські та селищні ради (за узгодженням)

Протягом 2012 – 2015 років

6. Надання вільного доступу до знань та інформації громадянам з вадами зору в Жовтневому районі, їх інтеграції в культурний простір громади:

Жовтнева централізована бібліотечна система

Сільські та селищні ради (за узгодженням)

Протягом 2012 – 2015 років

6.1 Придбання спеціалізованої комп’ютерної техніки, обладнаної спеціальною програмою для незрячих та слабозорих людей – JAWS, яка озвучує інформацію з екрана. А також поповнити медіа-фонд сучасними аудіо книгами:

Полігонівська б\ф

Грейгівська б\ф

Воскресенська б\ф

Українківська б\ф

Шевченківська б\ф

Мирнівська б\ф

М-Погорілівська б\ф

Жовтнева централізована бібліотечна система

Сільські та селищні ради (за узгодженням)

Протягом 2012 – 2015 років

6.2. Придбання ліцензійного програмного забезпечення «ІРБІС»;

Жовтнева централізована бібліотечна система

Сільські та селищні ради (за узгодженням)

Протягом 2012 – 2015 років

6.3. Створення Веб-сайтів в сільських бібліотеках-філіях: Лучівській, Мішківській, Бармашівській, Шевченківській, Галицинівській, Новомиколаївській.

Жовтнева централізована бібліотечна система

Сільські та селищні ради (за узгодженням)

Протягом 2012 – 2015 років

ІІ.Забезпечити функціонування бібліотечних закладів

2. Забезпечення якісно нового змісту роботи бібліотек для повноцінного задоволення інформаційних потреб населення:

2.1. Створення інтернет-центрів та електронних читальних залів в Жовтневих районних бібліотеках та в бібліотеках-філіях: Прибузькій, М-Погорілівській, Воскресенській, Грейгівській, Лиманівській, Зеленогаївській, Полігонівській, Шевченківській, Українківській.

Жовтнева централізована бібліотечна система

Сільські та селищні ради (за узгодженням)

Протягом 2012 – 2015 років

2.2. Забезпечення бібліотек централізованої бібліотечної системи вітчизняною та зарубіжною книжковою продукцією, а також на електронних носіях.

Жовтнева централізована бібліотечна система

Сільські та селищні ради (за узгодженням)

Протягом 2012 – 2015 років

2.3. Забезпечити бібліотеки централізованої системи періодичними виданнями

Жовтнева централізована бібліотечна система

Сільські та селищні ради (за узгодженням)

Протягом 2012 – 2015 років

2.4. Забезпечити збереження та збільшення користувачів в бібліотеках району, звертати особливу увагу на підростаюче покоління

Жовтнева централізована бібліотечна система

Сільські та селищні ради (за узгодженням)

Протягом 2012 – 2015 років

2.5. Забезпечити роботу клубів за інтересами в сільських бібліотеках-філіях в зручний час для користувачів

Жовтнева централізована бібліотечна система

Сільські та селищні ради (за узгодженням)

Протягом 2012 – 2015 років

ІІІ.Забезпечити розвиток творчого потенціалу та культурного простору в бібліотечних закладах району

3.1. Підвищення ролі бібліотечних закладів серед населення району, пропаганда та популяризація кращих творів зарубіжної та вітчизняної книжкової продукції.

Жовтнева централізована бібліотечна система

Сільські та селищні ради (за узгодженням)

Протягом 2012 – 2015 років

3.2.Проведення загальносистемних масових заходів (фестивалів, форумів, читацьких конференцій, конкурсів).

Жовтнева централізована бібліотечна система

Сільські та селищні ради (за узгодженням)

Протягом 2012 – 2015 років

3.3.Звітувати двічі на рік перед населенням.

Жовтнева централізована бібліотечна система

Сільські та селищні ради (за узгодженням)

Протягом 2012 – 2015 років

3.4.Відзначення державних свят, ювілеїв видатних осіб в історії України та пам’ятних дат Жовтневщини, Миколаївського регіону

Жовтнева централізована бібліотечна система

Сільські та селищні ради (за узгодженням)

Протягом 2012 – 2015 років

3.5.Підготовка та організація проведення відзначення ювілеїв бібліотек

- Грейгівська бібліотека-філія – 40 років

- М-Погорілівська бібліотека-філія – 55 років

- Галицинівська бібліотека-філія – 50 років

- Лиманівська бібліотека-філія – 50 років

Жовтнева централізована бібліотечна система

Сільські та селищні ради (за узгодженням)

Протягом 2012 – 2015 років

ІV.Розвиток книгорозповсюдження

4.1.Сприяти збереженню існуючої мережі книгорозповсюдження, поліпшенню забезпечення населення вітчизняною книжковою продукцією.

Жовтнева централізована бібліотечна система

Сільські та селищні ради (за узгодженням)

Протягом 2012 – 2015 років

4.2.Сприяти поповненню бібліотечних фондів Жовтневої централізованої бібліотечної системи вітчизняною книжковою продукцією, зокрема книгами місцевих авторів.

Жовтнева централізована бібліотечна система

Сільські та селищні ради (за узгодженням)

Протягом 2012 – 2015 років

4.3.Створити дієву систему постійного інформування бібліотечних закладів щодо книжкової продукції, виданої у місцевих видавництвах.

Жовтнева централізована бібліотечна система

Відділ культури і туризму РДА

Протягом 2012 – 2015років

4.4.Проводити постійний моніторинг читацького попиту в бібліотеках району та соціальні дослідження з метою визначення рівня доступності української книжкової продукції та її популярності серед читачів.

Жовтнева централізована бібліотечна система

Протягом 2012 – 2015 років

V. Популяризація української книги

5.1.Організувати у бібліотеках читацькі конференції, книжкові та ілюстровані експозиції, презентації нових книг, літературні вечори, зустрічі з поетами і письменниками, тематичні виставки з метою популяризації книг вітчизняних авторів.

Жовтнева централізована бібліотечна система

Сільські та селищні ради (за узгодженням)

Протягом 2012 – 2015 років

5.2.Збір матеріалу та видання книг, альманахів (Історія Жовтневщини, сіл і селищ).

Жовтнева централізована бібліотечна система

Сільські та селищні ради (за узгодженням)

Протягом 2012-2015років

5.3. Проводити яскраві масові заходи щодо залучення мешканців сіл і селищ Жовтневого району до читання (дні книги, фестивалі книги і читання, тематичні акції,конкурси, дні відкритих дверей).

Жовтнева централізована бібліотечна система

Сільські та селищні ради (за узгодженням)

Протягом 2012 – 2015 років

5.4.Забезпечити розробку і реалізацію тематичних проектів, цільових бібліотечних програм з питань популяризації дитячої книги, підтримки і розвитку читання, зокрема реалізацію обласного гуманітарного проекту «Велике читання».

Жовтнева централізована бібліотечна система

Відділ культури і туризму РДА

Протягом 2012 – 2015років

5.5.Забезпечити участь в проведенні щорічної виставки книг місцевих видавців в обласному конкурсі «Краща миколаївська книга, твори місцевих авторів».

Жовтнева централізована бібліотечна система

Сільські та селищні ради (за узгодженням)

Протягом 2012 – 2015 років

5.6.Приймати участь в пересувних адресних книжкових виставках «Книги Миколаївщини».

Жовтнева централізована бібліотечна система

Сільські та селищні ради (за узгодженням)

Протягом 2012 – 2015 років

5.7.Забезпечити проведення щорічного районного свята дитячої книги.

Жовтнева централізована бібліотечна система

Сільські та селищні ради

Протягом 2012-2015 р.

VІ. Матеріально-технічне забезпечення бібліотечних закладів

1. Поновлення інтер’єру сільських бібліотек-філій, придбання меблів (столи, стільці, стелажі, кафедри, журнальні столи, книжкові вітрини, шафи для книг).

Жовтнева централізована бібліотечна система

Сільські та селищні ради (за узгодженням)

Протягом 2012 – 2015 років

2. Проведення поточних ремонтів: заміна вікон, дверей, встановлення гратів (Пересадівська, Галицинівська, Воскресенська, Бармашівська, Грейгівська б/ф).

Жовтнева централізована бібліотечна система

Сільські та селищні ради (за узгодженням)

Протягом 2012 – 2015 років

3. Ремонт і монтаж системи опалення: Грейгівська, Полігонівська, Українківська, Первомайська, Пересадівська, М-Ларинська б/ф.

Жовтнева централізована бібліотечна система

Сільські та селищні ради (за узгодженням)

Протягом 2012 – 2015 років

VП. Забезпечення організаційних умов, соціальних гарантій для бібліотечних працівників, підтримка молодих спеціалістів.

7.1. Забезпечити можливості безперервної освіти та самоосвіти, створення умов для підвищення кваліфікації бібліотечних працівників Жовтневої централізованої бібліотечної системи.

&

Кiлькiсть переглядiв: 1037

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.